پنج شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

معرفی گروه GIS

 
 
معاونت منابع انسانی و تحقیقات: مهندس غلامرضا عقیلی
 
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک: مهندس سید حسین موسوی
 
رئیس گروه GIS: خانم مهندس سارا براتی
 
کارشناس: مهندس مرتضی میان آب
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۱۱:۵۲